Zaregistrováním na fórum serveru TechCraft.cz, souhlasíte s těmito pravidly:
  1. Diskuze je povolena pouze pro hry, které spadají pod TechCraft.cz
  2. Jsou zakázány jakékoli ofenzivní narážky či výhružky
  3. Chovejte se slušně!
  4. Neduplikujte témata, první se podívejte, jestli již není něco podobného založené
  5. Urážlivé nicky budou mazány